Privacy verklaring

Wij verwerken verschillende soorten gegevens van jou. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor natuurlijke personen en beschrijft ons beleid en de procedures die we volgen.

In deze privacyverklaring vind je informatie over de volgende onderwerpen:

1. Inleiding
2. Contactgegevens
3. Verkrijgen van persoonsgegevens
4. Doeleinden en grondslagen van verwerking
5. Actualiseren, verwijderen en bewaartermijn
6. Cookies
7. Serviceberichten
8. Veiligheid en bescherming van persoonsgegevens
9. Doorgifte van persoonsgegevens
10. Jouw rechten
11. Wijzigingen in de privacyverklaring

Contact
Voor vragen over deze privacyverklaring en ons privacybeleid kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
- Adres: Kleine Tocht 6
- E-mail: legal@netswitch.nl
- Telefoon: 085-0607096

Verkrijgen van persoonsgegevens
Als je onze website bezoekt, kunnen bepaalde persoonsgegevens worden vastgelegd via cookies. Bij contact met ons via de website, e-mail, telefoon of post slaan wij de verstrekte persoonsgegevens op, zoals naam, geboortedatum, contactgegevens en gewenste aanhef. Bij aanmelding voor onze mailinglijst of nieuwsbrief slaan we je e-mailadres op.

Doeleinden en grondslagen van verwerking
Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor onder andere klantenonderhoud en -ondersteuning, transactie-uitvoering, dienstondersteuning en -verbetering, en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op basis van jouw toestemming, de overeenkomst tussen ons en jou, wettelijke verplichtingen, of een belangenafweging.

Actualiseren, verwijderen en bewaartermijn
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten actualiseren, verwijderen of beperken. We bewaren persoonsgegevens zolang dit nodig is voor de doeleinden in deze privacyverklaring of volgens wettelijke bewaartermijnen.

Cookies
We maken gebruik van functionele, analytische en marketing cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt, gebruikersgedrag wordt geanalyseerd en gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Je kunt je afmelden voor cookies of de instellingen aanpassen in jouw browser.

Serviceberichten
We kunnen jouw e-mail- of telefoongegevens gebruiken om je op de hoogte te houden van belangrijke informatie met betrekking tot jouw energiecontract.

Veiligheid en bescherming van persoonsgegevens
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Doorgifte van persoonsgegevens
We kunnen persoonsgegevens delen met groepsmaatschappijen en externe dienstverleners die noodzakelijk zijn voor onze bedrijfsvoering. We zorgen ervoor dat er afspraken worden gemaakt over de verwerking van gegevens met deze partijen.

Jouw rechten
Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking ervan. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via de verstrekte contactgegevens.

Wijzigingen in de privacyverklaring
We behouden het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie is te vinden op onze website. We raden je aan deze regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

Als je nog andere vragen hebt, sta ik klaar om te helpen!